ANVÄNDARVILLKOR FÖR STUDIO SELFIE AB
(Senast uppdaterade 27 Augusti 2023)

ANVÄNDARVILLKOR FÖR STUDIO SELFIE AB (Senast uppdaterade 27 Augusti 2023)

Välkommen till Studio Selfie (“Studio Selfie”, “vi”, “oss” och “vår”) sin webbplats (“webbplats”). Läs igenom dessa användarvillkor (“villkoren”) noggrant.

 

I följande villkor beskrivs dina rättigheter och skyldigheter när du använder Studio Selfie sin webbplats eller besöker oss i Vår Studio. Genom att få åtkomst till webbplatsen eller Vår Studio samtycker du till att vara juridiskt bunden till alla följande villkor, oavsett om du är en registrerad eller betald användare eller inte. Innan du besöker vår webbplats, var god läs igenom villkoren i sin helhet. Om du inte vill följa dessa villkor ska du inte använda webbplatsen. Rätten att få åtkomst till och använda webbplatsen kan inte överföras till någon person eller enhet.

 

Dessa villkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Vi kommer att publicera de mest uppdaterade villkoren på vår webbplats med det datum då de uppdaterades. Alla nya villkor gäller från och med publiceringsdatumet. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter en ändring av villkoren samtycker du till att vara bunden av de nya villkoren. Besök denna sida regelbundet för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som gjorts i villkoren.

 

 • 1. Allmänt 

Dessa villkor är tillämpliga på avtalsförhållandet och alla förpliktelser mellan Studio Selfie, å ena sidan, och Dig, å andra sidan. Avvikelser från dessa villkor är giltiga endast vid, i förväg, skriftlig medgivande av Studio Selfie.

 

 • 2. Definitioner

Såvida inte annat särskilt anges ska följande definitioner ha den innebörd som anges nedan.

Vår Studio

Platser inom Vår Studio som är avsedda för fotografering och videoinspelning.

 

Personuppgifter

Har den innebörd som givits begreppet i aktuell EU- samt nationell dataskyddslagstiftning och som är tillämplig på Tjänsterna och Dig.

 

Tjänsterna

Produkter eller tjänster som tillhandahålls på nätet eller fysiskt av Studio Selfie via, inklusive men inte uteslutande, Studio Selfie biljettförsäljningstjänst online, Studio Selfies webbplats och i Vår Studio.

 

Personal

Personer som representerar Studio Selfie och Vår Studio och som är identifierbara som sådana representanter.

 

Du

Du som individ som köper inträdesbiljett, produkter eller annan Tjänst genom Studio Selfie sin biljettförsäljningstjänst online, i Vår Studio och/eller Studio Selfie sin webbplats.

 

Studio Selfie 

Studio Selfie AB, Reg. no. 559420-3266, företaget ansvarig för ledning och drift av Vår Studio och Tjänsterna.

 

Vår Studio

Studio Selfie sin lokal med adressen Hamngatan 10, 111 47, Stockholm, inklusive alla areor därinom.

  

Besökare

Individer som vistas i Vår Studio för att besöka Vår Studio och/eller delta vid ett evenemang.

 

 • 3. Kontaktuppgifter 

Vår email address är hello@studioselfie.se
Vårt telefonnummer är 08-441 10 44
Vår hemsida: www.studioselfie.se
Sociala medier: Instagram och TikTok: @studioselfie.sthlm

 

 

 • 4. Sekretesspolicy online

Om du vill veta mer om vår praxis för datasekretess ska du läsa länken ”cookies”, om våra sekretessåtgärder och vår behandling av personlig information om webbplatsanvändare beskrivs. Vår webbplats är inte avsedd att användas eller nås av någon under tretton (13) år.

 

 

 • 5. Varumärken

Studio Selfie äger de varumärken, servicemärken och logotyper, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, (sammantaget, “Varumärkena”) som visas på denna webbplats. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som beviljande, genom underförståelse, estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rättighet att använda varumärken som visas på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Studio Selfie. All obehörig användning av varumärkena, utöver vad som är tillåtet i dessa villkor, är strängt förbjuden. Du samtycker till att inte använda Studio Selfies namn eller något av varumärkena på något sätt, inklusive annonsering eller reklammaterial, som sannolikt kan orsaka förvirring om huruvida vi är källan, sponsorn, godkännaren eller anslutna till någon produkt eller tjänst. Du samtycker också till att inte använda Studio Selfies namn eller några varumärken för att felaktigt antyda någon relation mellan dig och oss. Dessutom får du inte använda våra varumärken på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar oss eller kränker eller bryter mot någon av våra rättigheter.

 

 • 6. Produktrepresentation i butik

Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla korrekt information om Studio Selfies produkter på webbplatsen. Studio Selfie garanterar inte att någon som helst information, inklusive produktbeskrivningar, kampanjer och produkttillgänglighet, är korrekt, fullständig, aktuell eller utan typografiska fel. Alla typografiska fel, felaktigheter och utelämnanden kan korrigeras.
 

 • 7. Köp på webbplatsen

Köp av inträdesbiljett och produkter

Studio Selfie publicerar sina priser på inträdesbiljetter genom sina egna kanaler, på Studio Selfies webbplats och genom direkt kommunikation. Priserna är angivna i svenska kronor och inklusive moms. Studio Selfie förbehåller sig rätten att från tid till annan revidera och ändra priserna som förmedlas genom dessa kanaler. Studio Selfie kan inte hållas ansvarig för felaktiga priser som tredje part publicerar.

Inträdesbiljetter kan köpas på plats i Vår Studio eller på Studio Selfies webbplats.

Besökare är berättigad en rabatterad inträdesavgift om hen uppfyller de vid var tid gällande villkor. Personalen kan efterfråga ID för att erbjuda rabatterad inträdesavgift. I de fall Besökaren inte tillhandahåller ett giltigt ID kommer Besökaren bli debiterad den ordinarie inträdesavgiften.

Besökare som har köpt en inträdesbiljett har ingen rätt till ersättning, i någon form, vid borttappad eller vid stöld, eller förlorad inträdesbiljett.

Studio Selfie har rätt att neka, begränsa eller annullera beställningar som görs på webbplatsen. Fel i prissättning eller beskrivning kan korrigeras och kan komma att justeras när som helst. Fel i orderbehandlingen är också föremål för korrigering. En användare måste vara 18 år eller äldre för att göra ett köp på webbplatsen.

 

 • 8. Ångerrätt och ombokning

8.1 Du har rätt att, utan att ange något skäl, ångra ett köp som skett via Studio Selfies webbplats inom 14 dagar från det datum Du mottog orderbekräftelsen från Studio Selfie eller tar fysisk befattning med en produkt.

8.2 För att utöva Din ångerrätt behöver Du skicka ett meddelande till Studio Selfie med Ditt beslut att häva köpet. Meddelandet kan skickas med brev eller e-mail genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 3. Om Du hellre önskar är det även möjligt att använda Konsumentverkets standardformulär som finns publicerat på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Allt Du behöver göra för att i rätt tid utöva Din ångerrätt är att informera Studio Selfie att Du avser nyttja Din ångerrätt inom den 14 dagar långa tidsfristen.

8.3 Om Du nyttjar Din ångerrätt kommer Studio Selfie att återbetala köpesumman utan onödigtdröjsmål och inte senare än 14 dagar från det datum Studio Selfie blev informerad om att Du avsåg att nyttja Din ångerrätt. Vid en återbetalning kommer Studio Selfie att använda samma betalningsmetod som Du använde vid köpet om inte något annat explicit har blivit överenskommet.

8.4 Ångerrätten gäller inte vid köp av inträdesbiljetter. Studio Selfie erbjuder dock möjligheten att ändra datumet på inträdesbiljetten. Ändring av datum på inträdesbiljett sker endast via kontakt med Studio Selfie per e-mail eller telefon, eller fysiskt på plats i butiken.

 

 • 9. Öppettider

9.1 Studio Selfie följer PK-huset sina öppettider, och vi har även publicerat dessa öppettider genom våra egna kanaler, på Studio Selfies webbplats och genom direkt kommunikation. Studio Selfie kan inte hållas ansvarig för felaktiga öppettider som tredje part publicerar. Delar av vår studio kan från tid till annan vara stängda av särskilda, inklusive följande men inte uteslutande, skäl;

Rekonstruktion

Servicetillgänglighet

Sådan delvis stängning av vår studio berättigar inte Besökare till någon ersättning av inträdesavgiften. När en substantiell del av vår studio är stängd för Besökare kommer detta meddelas på Studio Selfie sin webbplats samt vid entrén till Studio Selfie.

 

 • 10. Besök

10.1 Besökare uppmanas till att fotografera och att göra videoinspelningar. Kommersiella fotosessioner, pressintervjuer, medial fotografering samt all professionell fotograferings- och videoinspelningsutrustning, inklusive men inte uteslutande stativ (”tripods”) och tilläggsbelysning, är strikt förbjudet utan ett i förväg skriftligt godkännande samt, vid det aktuella tillfället, närvarande representanter från Studio Selfie.

10.2 Besökare måste uppträda i enlighet med rådande normer för allmän ordning och enligt, från tid till annan, gällande ordningsregler för studion samt alltid följa Personalens instruktioner. Besökare kan nekas tillgång till vår studio till följd av att Besökaren inte följer ordningsreglerna eller Personalens anvisningar utan att Besökaren har rätt till ersättning av inträdesavgiften eller andra kostnader som uppstår.

10.3 Föräldrar eller vårdnadshavare av minderåriga barn, i grupp eller individuellt, är ansvariga för barnets uppträdande.

10.4 Rökning är förbjuden i vår studio. Förtäring av medhavd mat och/eller dryck är förbjudet i vår studio.

10.5. Husdjur är inte tillåtna, med undantag för officiella ledar- och servicehundar.

10.6 Det är möjligt att medbringa små ryggsäckar eller väskor, förutsatt att dessa bärs för hand eller bärs på framsidan. Stora ryggsäckar, handväskor eller andra väskor kan lämnas vid receptionen till personalen. Vad som kvalificeras som stort och smått är upp till personalen. Besökare får inte ta med sig paraplyer till vår studio. Paraplyer lämnas till personalen. Studio Selfie tar inte ansvar för skada på eller förlust eller stöld av varor som lämnats av Besökare.

10.7 Studio Selfie erbjuder inte tillträde för barnvagnar, skotrar, etc. Det finns ingen plats utanför arenan för att parkera sådana föremål.

 

 • 11. Användarinnehåll

Då och då kan Studio Selfie komma att bjuda in dig till att skicka meddelanden, kommentera offentligt, lämna feedback och recensioner och lägga upp annat innehåll på webbplatsen. Du förblir ensam ägare till alla immateriella rättigheter i det du publicerar. Du är ansvarig för allt innehåll som du delar via vår webbplats.

 • 12. Elektronisk kommunikation

När du använder Studio Selfies webbplats och tjänster, eller skickar e-post, textmeddelanden och annan kommunikation från din stationära eller mobila enhet till oss, kan du kommunicera med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt, till exempel e-post, texter, mobila pushnotiser eller tillkännagivanden och meddelanden på denna webbplats, och du kan behålla kopior av denna kommunikation för dina register. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

All information som innehåller personuppgifter ska hanteras av Studio Selfie i enlighet med alla tillämpliga integritetslagar och förordningar, inklusive utan begränsning den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) och motsvarande lagar och förordningar.

 

 • 13. Säkerhet

Genom att skapa konton och lösenord på webbplatsen samtycker användaren till att upprätthålla sekretessen för sina inloggningsuppgifter och ansvarar för att begränsa åtkomsten till sin persondator och sina mobila enheter. Användaren samtycker till att endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och kommer inte att delta i någon handling som skulle äventyra webbplatsens säkerhet eller skada webbplatsen och dess innehåll. Studio Selfie använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att på bästa sätt garantera säkerheten för vår webbplats och din information. Ingen webbplats eller tjänst är dock helt säker.

 

 • 14. Kameraövervakning och Personuppgiftspolicy

14.1 Kameraövervakning sker, från tid till annan, i vår studio av säkerhetsskäl.

14.2 Studio Selfie tar skyddandet av Dina Personuppgifter på stort allvar och åtar sig att bearbeta de Personuppgifter som Studio Selfie samlar in eller tar emot i enlighet med GDPR.

 

14.3 Ansvar och Force Majeure

För de fall Studio Selfie är hindrade från eller försenade med att fullgöra någon förpliktelse eller prestation som stadgas i dessa allmänna villkor till följd av händelser utom Studio Selfies rimliga kontroll, inklusive men inte uteslutande till krig, terrorism, naturkatastrofer, sjukdom, statlig agerande eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, allvarligt avbrott i telekommunikation, förlust av eller förstörelse av storskalig mängd data eller av egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skada eller olycka samt liknande omständigheter, ska Studio Selfie vara berättigad att flytta fram tidpunkten för prestationen så länge det är nödvändigt för att eliminera effekterna av sådan händelse. Studio Selfie är inte ansvarig för skada eller förlust som kan uppstå hos Dig till följd av att prestationen flyttas fram i enlighet med ovan.

Studio Selfie är inte ansvarig för skador eller olyckor orsakade på grund av underlåtenhet att följa de allmänna villkoren, de från tid till annan gällande ordningsregler för vår studio eller instruktioner och anvisningar från Personalen.

 

 

 • 15. Klagomål

Om Du har ett klagomål eller önskar reklamera kan Du vända Dig till receptionen. Klagomål kan även lämnas in genom att skriva till hello@studioselfie.se.

 

 • 16. Uppsägning och ändring av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att säga upp webbplatsen och dessa villkor när som helst utan föregående meddelande av vilken anledning som helst, inklusive, när det gäller villkoren, på grund av ditt brott mot någon av dess bestämmelser.

Du samtycker till att dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och Studio Selfie med avseende på din användning av webbplatsen.

 

 • 17. Skadeersättning

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att gottgöra, försvara, hålla Studio Selfie och tjänstemän, direktörer, anställda, licensgivare, tjänsteleverantörer och agenter för Studio Selfie skadeslösa från alla anspråk, skulder, utgifter och skador, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader som härrör från eller uppstår till följd av din anslutning till och användning av vår webbplats, ditt brott mot dessa villkor eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

  

 • 18. Tillämplig lag och tvister 

18.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

18.2 För att få en tvist prövad kan Du kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Information om hur Du anmäler ett ärende till ARN finns att läsa om på arn.se.

18.3.Du kan även anmäla en reklamation direkt genom den Europeiska plattformen för tvistlösning online som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Anmälan kan Du göra via https://ec.europa.eu/consumers/odr. Om Du anmäler Din reklamation via denna plattform kommer ditt ärende automatiskt bli vidarebefordrat till behörigt tvistlösningsorgan. Tvistlösningsorganet kommer kontakta Studio Selfie för att försöka lösa tvisten utan inblandning av domstol.

18.4. Tvist till följd av dessa allmänna villkor eller som i övrigt rör avtalsförhållandet mellan Dig och Studio Selfie, och som inte kan avgöras på annat sätt, skall slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

 

Rulla till toppen